BY  DE  EN  PL  RU

O nasWitamy w sieci rezydencji i wymiany kulturalnej PerspAKTIV!

Projekt ma na celu wsparcie i pomoc w rozwoju zawodowym i w kontynuacji działań artystów_ek i działaczy_ek kultury z Białorusi.
Zespół PerspAKTIV pracuje nad stworzeniem i poszerzeniem trwałej sieci organizacji partnerskich z Niemiec i Polsk i, aby zapewnić białoruskim artystom_kom i działaczom_kom kultury bezpieczne środowisko dla twórczej realizacji i zakorzenienia w europejskim kontekście kulturowym ︎︎︎ Nasza sieć

Staramy się kierować rezydentów_ek do tych organizacji, gdzie uzyskają możliwość zmaksymalizowania swojego potencjału i profesjonalne wsparcie w rozwoju swoich projektów, biorąc pod uwagę specyfikę działalności zawodowej każdego_ej z nich.

Efekty programów rezydencyjnych — wystawy, prezentacje, performanse’y, spektakle teatralne — pozwolą na zaprezentowanie europejskiej publiczności sztuki i kultury białoruskiej, poszerzenie widowni i powiększenie sieci kontaktów zawodowych ︎︎︎ Aktualności

Oferujemy również szereg materiałów edukacyjnych, które pomogą w zorganizowaniu działalności zawodową, tworzeniu portfolio, złożeniu wniosków do udziału w rezydencjach i międzynarodowych projektach kulturalnych ︎︎︎ Edukacja
Sieć rezydencji i wymiany kulturalnej PerspAKTIV dla białoruskich artystów_ek i działaczy_ek kultury